094 221 8800

Phụ gia vệ sinh kim phun máy xăng 354ml LION CIC-113

99

Phụ gia vệ sinh kim phun máy xăng LION CIC-113 được phát triển để duy trì độ sạch của hệ thống nhiên liệu động cơ. Điều này giảm thiểu mức tiêu thụ và giá trị khí thải khi được thêm vào bình nhiên liệu vẫn nằm trong tiêu chuẩn nhiên liệu DIN EN 228. Thích hợp cho tất cả các hỗn hợp Xăng (sinh học)

Hãy gọi ngay !