094 221 8800

Dung dịch làm sạch béc dầu điện tử TUNAP 989

639,000

Dung dịch làm sạch béc dầu điện tử TUNAP 989 với công thức làm sạch kim phun mạnh mẽ hơn dựa trên công nghệ ROA2
Các cặn bẩn trên kim phun được chia nhỏ và được làm sạc

Hãy gọi ngay !