094 221 8800

Dung dịch làm sạch xupap động cơ Xăng TUNAP 133

400,000

Làm sạch Xupap cho tất cả động cơ xăng với cổng phun gián tiếp, phun trực tiếp. Loại bỏ ngay cả những cặn bẩn bám mụi than trên Xupap nạp, trong buồng đốt và hệ thống nạp

Hãy gọi ngay !