TUNAP AircoWell – Khử trùng làm sạch giàn lạnh điều hòa ô tô

Xử lý làm sạch bộ xúc tác khí thải DPF tiêu chuẩn Euro 6

Xử lý làm sạch van luân hồi khí thải EGR

Vệ sinh kim phun buồng đốt 2 trong 1 áp dụng tiêu chuẩn Euro 6

Vệ sinh Xupap, buồng đốt trực tiếp động cơ xăng

Vệ sinh mụi than cacbon bướm ga – hệ thống không khí nạp trực tiếp động cơ xăng.

Làm sạch mụi than, cặn mùn động cơ