0988492362

Hoạt chất làm sạch kim phun buồng đốt động cơ Diesel TUNAP 938 5 Lít

Liên hệ

Phục hồi, làm sạch kim phun nhiên liệu như xuất xưởng. Các phản ứng amin hữu cơ ROA2 công nghệ làm sạch kim phun trực tiếp loại bỏ sự cần thiết thay thế kim phun đắt đỏ trong tương lai, Tiêu chuẩn EURO 6

Hãy gọi ngay !