094 221 8800

Phụ gia dầu bảo vệ động cơ – dầu hộp số TUNAP 955

750,000

Phụ gia dầu hộp số và động cơ cải tiến với alpha-BN cấu trúc nano. Phục hồi bề mặt của các thành phần chi tiết động cơ và hộp số

Hãy gọi ngay !