094 221 8800

Phụ gia tăng cường bôi trơn động cơ LION OT-139

0

Được khuyến nghị cho tất cả các động cơ diesel và xăng, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác (Catalytic Converter) và bộ lọc muội than (DPF). Nó được thêm vào như một biện pháp ngăn ngừa dầu động cơ. Giảm lực cản ma sát, làm sạch toàn bộ mạch dầu, hòa tan cặn bẩn nhựa bám trên các vòng đệm của piston, trung hòa axit xâm thực hình thành trong quá trình đốt cháy và ngăn ngừa sự hình thành cặn

Hãy gọi ngay !