0988 926 739

Hợp chất chà xát bóng Rubbing Compound LION RC-339

Liên hệ

Hoàn thiện chất lượng cao với các vết xoáy tối thiểu. Hợp chất chà xát của chúng tôi dành cho ô tô tạo ra lớp hoàn thiện chuyên nghiệp chất lượng cao giúp giảm sự xuất hiện của các vết xoáy thô. Công thức cắt nhanh của nó làm giảm thời gian kết hợp, làm cho việc phục hồi trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.