Tìm hiểu công nghệ lọc loại bỏ các chất độc có trong khí xả động cơ ô tô sử dụng nhiên liệu Diesel

Trong bối cảnh sự bùng nổ về số lượng các phương tiện giao thông vận tải tăng một cách nhanh chóng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm môi trường cũng đang gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội và con người, mà một trong các tác nhân quan trọng là khí xả từ các phương tiện giao thông sử dụng động cơ đốt trong.

Sản phẩm cháy được thải ra từ động cơ đốt trong gồm ôxit nitơ (NOx), mônôxit cácbon (CO), hyđro cacbon (HC), chất thải hạt (PM) và anđehit; là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí. Động cơ đốt trong là nguồn đóng góp xấp xỉ một nửa lượng chất ô nhiễm NOx, CO, và HC trong không khí. Các chất ô nhiễm này gây nhiều tác hại khác nhau cho sức khỏe và môi trường

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *