TUNAP Carbon Cleaner
Công nghệ X-Gel loại bỏ hoàn toàn mụi than carbon, bồ hóng cực kỳ nhanh chóng. Giải pháp lý tưởng cho hệ thống nạp khí và xả khí đặc biệt Valve EGR