Bảo dưỡng mạch điện

Làm sạch và bảo dưỡng các giắc kết nối điện ngăn chặn sự mài mòn